Biografie Carine Philipse


Carine Philipse (Catharina Alexandrina Philipse, Den Haag 1950)

Theoloog, studeerde een combinatie van theologie en sociale wetenschappen in Leiden en werkte als (vrijzinnig) ziekenhuispredikant. Daarnaast gaf zij geestelijke begeleiding aan collega’s en leidde veel cursussen op het gebied van spiritualiteit.
In juli 2013 publiceerde zij Jij zingt in mij Jouw naam: mystiek dagboek/bloemlezing, uitgegeven bij Discovery Books, Leeuwarden. Dit boek is gebaseerd op de mystieke doorbraakervaring die haar in 2003 overkwam en het mystieke proces dat daarop volgde. Haar volledige dagboek van deze periode zal over enige jaren verschijnen.

Mystiek is de rode draad in het leven van Carine Philipse. In haar vroege jeugd was ze gefascineerd door engelen, maar ze was tegelijk ook een heel aards kind. Daarin is al te herkennen dat voor haar spiritualiteit alles doordringt, zonder enige scheidslijn.
Na haar studie overwoog zij in te treden in een klooster, maar men vond haar gezondheid niet goed genoeg. Carine werkte vervolgens 35 jaar met hart en ziel als (vrijzinnig) ziekenhuispredikant, een functie waarin zij mensen met de meest uiteenlopende religieuze achtergronden bijstond. Veel patiënten en hun familie mocht zij steunen op het moment van overlijden. Ook ging ze voor in kerkdiensten en gaf ze cursussen op het gebied van spiritualiteit. Momenteel leidt zij nog leesgroepjes, waarmee zij mystieke teksten leest.
Ervaringen van eenheid met God hebben haar leven in grote mate bepaald. Zij ziet mystiek als de kern van elke godsdienst, als iets wat de grenzen tussen de verschillende godsdiensten overstijgt. De eenheid met God beschouwt zij als het wezen van ons bestaan.

Saillant detail is dat Carine de zuster is van de filosoof Herman Philipse, die naam maakte met Het atheïstisch manifest (1995). Naar aanleiding van het verschijnen van zijn God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (2012) schreef zij in Trouw:

God en de familie
“Trouw wijdde veel aandacht aan het nieuwe boek van mijn broer, Herman Philipse. Hij schreef een wetenschappelijke onderbouwing van zijn al eerder verschenen Atheïstisch Manifest en verklaarde in deze krant dat “het hoofdstuk God nu wel gesloten is”. In mijn leven ligt dat anders. Zelf heb ik 35 jaar met overgave gewerkt als (vrijzinnig) predikant in de ziekenhuissector. Nu ben ik met flexpensioen en schrijf ik een boek over mystiek. Het klopt dus wat een briefschrijver deze week al opmerkte, dat in de familie Philipse heel verschillend over het onderwerp wordt gedacht.

Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen wat voor zin het heeft te willen bewijzen dat God bestaat of niet bestaat. Geloven is wat mij betreft niet het voor waar houden van een aantal geloofswaarheden, waarvan de juistheid of onjuistheid door middel van de wetenschap kan worden bewezen. Geloof speelt zich af in een ander taalveld en op een andere belevingslaag dan de wetenschap. Beide kunnen heel goed naast elkaar bestaan en bijten elkaar niet.”

(Denktank in Trouw, 12-5-2012)