Nieuws


Nieuwe stichting, nieuw symposium

Nieuwe stichting, nieuw symposium


Posted on aug 24, 2018

De Stichting Dutch Foundation for Mysticism, Stichting voor Mystiek uit alle Religies, organiseert een symposium op 23 maart 2019. Daar staat het verband tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Het zal op 23 maart in Utrecht gehouden worden in de Jacobikerk. Het symposium is geen droge studiedag, maar een kans om inspiratie op te doen en mensen te ontmoeten die uit dezelfde Bron willen drinken als jij. Sprekers en...

Read More
Wat is mystiek?

Wat is mystiek?


Posted on aug 24, 2018

Wat is mystiek? Mystiek komt in alle tijden en alle religies voor. Je zou mystiek kunnen omschrijven als je aangeraakt voelen door Datgene dat jou als mens volkomen overstijgt, en waar je toch in je kern één mee bent. Mystiek gaat gepaard met het verlangen, en vaak met de ervaring, één daarmee te zijn en daarin op te gaan. Het mystieke bewustzijn kan vanaf de vroege jeugd heel sterk in een mens aanwezig zijn, of ontstaan in een lang...

Read More

In juli 2013 publiceerde ik mijn boek Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek, bloemlezing. De stortvloed van reacties die daar op volgde, bracht mij er toe een stichting voor mystiek uit alle windstreken op te richten. Deze stichting i.o. heeft twee doelstellingen: 1. Het nemen en/of ondersteunen van initiatieven die de bewustwording en verdieping van mystieke ervaringen en mystieke processen bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door...

Read More