Boeken


Jij zingt in mij Jouw naam

Mystiek dagboek – bloemlezing

 

Carine Philipse hield een dagboek bij van de krachtige mystieke doorbraak die haar in 2003 overkwam en het ontwikkelingsproces dat daarop volgde. Zij vond woorden voor haar steeds inniger relatie met God, in de vorm van dagelijkse notities van haar ervaringen en gevoelens, in reflecties en gebeden. Zulke directe, aansprekende teksten, dat zij de lezer meenemen naar de laag in zichzelf waar hij of zij God kan ontmoeten.

“Dit boek is mijn dagboek. Maar het gaat niet over mij, over mijn leven met alle dagelijkse gebeurtenissen of over mijn eigen ervaringen. Het gaat over de werking van God in ‘mijn’ leven. Mijn leven, dat in feite niet ‘van mij’ is, maar van Hem.
Mijn leven en de persoon die ik ben, zijn in wezen niet van belang. Ze zijn niet meer dan de bedding waarin dit mystieke proces kan plaatsvinden. Dat gebeurt in mij, maar het is niet van mij of voor mij. Het stroomt door mij heen naar buiten, naar anderen. Daar is het voor mijn gevoel ook voor bedoeld. Het verbonden zijn met God sluit je niet af van de wereld om je heen, maar verbindt je er juist mee op een nog dieper niveau.”

Ingesloten is een dvd waarop de schrijfster in gesprek met prof.dr. Hein Blommestijn nader ingaat op het mystieke proces. De hoogleraar mystieke theologie voorzag Jij zingt in mij Jouw naam ook van een nabeschouwing.
“Als nabeschouwing bij het mystieke dagboek van Carine Philipse bespreek ik een gedicht waarin zij in 2003 ‘de weg van de ziel’ beschreef, op een beeldende wijze die verwantschap vertoont met het werk van Teresa van Avila. Meer dan vier eeuwen afstand lijken geen afbreuk te doen aan de processen van bewustwording van het wezenlijke.”
Een fragment:

De weg van de ziel

1. De ziel
kent vele bewegingen.

2. Maar als God,
Hij die Liefde is,
eenmaal in haar
het verlangen heeft gewekt
om Hem te ervaren
in haar diepste grond,
dan vindt ze nergens anders
rust meer
dan in Hem alleen.

3. Als Hij haar de genade schenkt
om de eenheid met Hem
te mogen ervaren,
dan wordt ze
daar volkomen door overweldigd,
in vervoering gebracht,
en raakt buiten zichzelf
van vreugde.
Totaal op Hem gericht
en zichzelf vergetend,
wil ze zich volledig
aan Hem geven
en stroomt over
van dankbaarheid.

4. Daarna
blijft ze verbijsterd achter,
en kan alleen maar verlangen
opnieuw
dat hoogste geluk
te mogen beleven.

5. Dit verlangen
kan heftig en pijnlijk zijn,
daar de ziel nu
de overweldigende vreugde kent,
van het ervaren
van de eenheid met Hem.
En dat te ervaren
beleeft
als haar ware bestemming,
als eindelijk thuiskomen.

6. Toch is er op de bodem van de ziel
een onwankelbaar weten,
dat zij altijd
en onder alle omstandigheden
één is met Hem
en nooit
van Hem gescheiden kan worden.

En dat zij altijd al
‘thuis’ is geweest,
bij Hem.
Altijd al.
Omdat Hij
haar gekend en liefgehad heeft
tot in haar diepste wezen,
vanaf haar allereerste begin.

Kortom: een boek vol passie, poëzie, strijd en overgave – een onweerstaanbare uitnodiging om zelf op weg te gaan.

Uit de recensie in het Benedictijns Tijdschrift nr. 3-2013:
‘Dit boek bevat een selectie van dagboeknotities beginnend met een krachtige ervaring van eenheid met God, die plaatsvond op 1 januari 2003. Wat en hoe [de auteur] daarover schrijft, maakt een volstrekt authentieke indruk.’ – Frans Berkelmans

Uit de recensie in het Friesch Dagblad van 17 september 2013:
‘Het is fascinerend om dit mystieke proces ruim twee jaar te kunnen volgen en te zien hoe de uiterste concentratie op het innerlijk proces uiteindelijk leidt tot een verdiepte relatie met medemensen en met de wereld om haar heen. Zo’n getuigenis raakt aan ons diepste verlangen.’ – Kick Bras

335 pagina’s, gebonden
ISBN 978 90 777 2825 3
€ 19,90 inclusief dvd

Het boek is uitverkocht. Er is een nieuwe, flink uitgebreidere, 2 de druk in voorbereiding met CD’s met gezongen mystieke liederen door Carine Philipse. Dit zal echter nog een behoorlijke tijd in beslag nemen. Ook is er een Engelse versie in voorbereiding. Maar ook dit zal nog enige tijd duren.