Dutch Foundation for Mysticism


Activiteiten van Carine Philipse in het kader van de door haar opgerichte Dutch Foundation for Mysticism

Loop jij….warm voor spiritualiteit? En interesseer je je ook voor mens en maatschappij?
Dan is dit symposium echt iets voor jou!

SYMPOSIUM

DOOR ‘GOD’ GERAAKT,

DOOR DE MENS BEWOGEN

Dag van ontmoeting
Dag van aandacht en bezieling

23 maart 2019

In Utrecht

Wat is mystiek?
Lekker zweven in je eigen bubbel? NEE! Wat dan wèl?
Geraaktheid door ‘God’, het Wezenlijke, de kern van alle dingen. Je kunt zelfs ervaringen van éénheid hebben met dat, wat niet onder woorden te brengen is.
Op den duur verandert dat jou en je leven. Je raakt niet minder betrokken bij het lief en leed van je medemensen, maar juist méér.
Door de eeuwen heen zijn mystici mensen geweest die zich ingezet hebben voor anderen. Zieken verzorgen, opkomen voor mensen in de knel, […?…] rechtvaardigheid, vrede en verzoening, de natuur.

De Stichting Dutch Foundation for Mysticism, Stichting voor Mystiek uit alle Religies, organiseert een symposium op 23 maart 2019. Daar staat het verband tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid centraal.

Het symposium is geen droge studiedag, maar een kans om inspiratie op te doen en mensen te ontmoeten die uit dezelfde Bron willen drinken als jij.
Sprekers en deelnemers zijn afkomstig uit een scala van mystieke en levensbeschouwelijke tradities.
’s Ochtends zijn er vier korte presentaties.
Tussendoor worden er mystieke liederen van Carine Philipse* ten gehore gebracht.
Zij is de auteur van het boek ‘Jij zingt in mij jouw naam, mystiek dagboek’ (2013) en oprichter en voorzitter van onze stichting.

In de lunchpauze is er een informatiemarkt.
’s middags worden een aantal workshops / presentaties van een uur aangeboden,waarin het thema van de dag wordt uitgediept.
De deelnemers kunnen zich voor twee daarvan opgeven.

Het symposium staat onder bezielende leiding van Manuele Kalsky* als dagvoorzitter.

 

Mystieke teksten lezen: Ramana Maharshi

Leiding: Carine Philipse en Victor Hooftman

Inhoud: Eén keer per maand lezen we samen een tekst van Ramana Maharshi
(1879 – 1950). Hij was een van de belangrijkste mystici uit India en een van de helderste vertolkers van de Advaita Vedanta. Het gaat daarbij om realisatie van het Zelf. Op deze avonden is er ook ruimte voor meditatie in stilte en onderlinge uitwisseling.

Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag

Tijd: Elke tweede maandagavond van de maand, van 20.00 tot 21.30 à 22.00 uur

Start: 12 november 2018

Kosten: € 5,00 per keer voor koffie en thee, verwarming en printen van teksten

Aanmelden bij: Carine Philipse: carinephilipse@ziggo.nl

 

Mystieke teksten lezen: Meester Eckhart

Leiding: Carine Philipse

Inhoud: Eén keer per maand lezen we samen teksten van Meester Eckhart
(ca. 1260 – ca. 1328). Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste christelijke mystici. Zijn krachtige, bijna Zen-achtige teksten inspireren ook mensen met andere levensbeschouwingen. Op deze avonden is er ook ruimte voor meditatie in stilte en onderlinge uitwisseling.

Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag

Start: 17 december 2018

Tijd: Elke derde maandagavond van de maand, van 20.00 tot 21.30 à 22.00 uur

Kosten: € 5,00 per keer voor koffie en thee, verwarming en printen van teksten

Aanmelden bij: Carine Philipse: carinephilipse@ziggo.nl

 

Oecumenisch avondgebed

Iedere dinsdag- en donderavond houden we een oecumenisch avondgebed. De eerste donderdag van de maand houden we een oecumenische viering waarin wij brood en wijn met elkaar delen.

Tijd: van 20.00 tot ongeveer 20.45 uur

Kosten: vrije bijdrage voor wie dat wil

Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag

Contact: Carine Philipse carinephilipse@ziggo.nl

Aanmelden: zo mogelijk graag van te voren een mailtje sturen, zodat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 

Interreligieus avondgebed

Als daar belangstelling voor is, willen we iedere eerste maandag van de maand een interreligieus avondgebed houden.

Voor wie: voor mensen uit alle religies

Inhoud: we lezen teksten uit verschillende religieuze bronnen, en bidden en zingen samen

Plaats: ‘Via Lucis’, Van Stolkweg 15 B, 2585 JM Den Haag

Tijd: iedere eerste maandag van de maand van 20.00

tot ongeveer 20.45 uur

Voertaal: Nederlands of eventueel Engels

Kosten: vrije bijdrage voor wie dat wil

Aanmelden: om het avondgebed te kunnen voorbereiden, is het goed te weten hoeveel mensen er mee willen doen, uit welke religieuze achtergronden en in het Nederlands of Engels. Neem daarom s.v.p. contact op met Carine Philipse, e-mail: carinephilipse@ziggo.nl.

GEPLAATST OP29 AUGUSTUS 2018“DATUM BEKEND SYMPOSIUM”BEWERKEN