Blootgeven – Bedding van God

Posted By Carine Philipse on okt 11, 2016 | 0 comments


‘Dit boek is mijn dagboek. Maar het gaat niet over mij, over mijn leven met alle dagelijkse gebeurtenissen of over mijn eigen ervaringen. Het gaat over de werking van God in ‘mijn’ leven. Mijn leven, dat in feite niet ‘van mij’ is, maar van Hem. Mijn leven en de persoon die ik ben, zijn in wezen niet van belang. Ze zijn niet meer dan de bedding waarin dit mystieke proces kan plaatsvinden.’

Blootgeven - Bedding van God - recensie in het maandblad Doopsgezind.nl, februari 2014, p. 19 door Jehannes Regnerus

Deze woorden schrijft Carine Philipse in de inleiding bij Jij zingt in mij jouw naam. Mystiek dagboek. Bloemlezing.
Bij het lezen van dit citaat, en ook bij het lezen van de titel van het boek, dacht ik: oef, wat moet ik met dat zweverige? Hoewel aangetrokken tot de Keltisch-christelijke mystiek, zou ik dit boek in de boekwinkel niet uit de kast hebben getrokken. Maar mijn volgende gedachte was: waarom zou ik me niet openstellen voor de gedachtegang van Philipse? Hoewel haar geloofstaal meerdere keren niet de mijne is, soms zelfs volledig tegengesteld aan mijn geloofsbeleving— ‘ja, ik ben totaal onmachtig om ook maar iets te doen. Ik heb jou niets te bieden, jij, die Alles bent. Jij geeft mij alles, ‘om niet’, gratis. Jij doet mij leven en ik mag alles aannemen uit jouw hand’— is bewondering op zijn plaats. Zonder zich te bezondigen aan mooischrijverij geeft Philipse zich volledig bloot, en ze doet dit spontaan en authentiek.
Dapper om dit te publiceren.
Poëzie en proza wisselen elkaar af. Het is aan te bevelen het dagboek niet in één ruk uit te lezen, maar het te lezen als ware het een gedichtenbundel. Lees een stukje en laat het op je inwerken. Lees het in ieder geval met eerbied en respect.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *