Boekbespreking ‘Jij zingt in mij Jouw naam’- recensie in Woord & Dienst door Mariska van Beusichem

Posted By Carine Philipse on okt 11, 2016 | 0 comments


Onlangs verscheen een bloemlezing uit het dagboek dat Carine Philipse bijhield na een mystieke ervaring die zij op 1 januari 2003 aan de keukentafel had. Het was een overweldigende bewustwordingservaring van eenheid met God, die grote vreugde en vrede teweegbracht.

Boekbespreking 'Jij zingt in mij Jouw naam'- recensie in Woord & Dienst door Mariska van Beusichem

In dit dagboek is het spirituele bewustwordingsproces te lezen dat zich gedurende twee jaar na een mystieke ervaring voltrok. Op de geestelijke weg die zich ontvouwde en die Carine al zingend gaat, is de vreugde om God in voortdurende samenspraak met het lijden en de onmacht waarmee Carines fysieke conditie haar confronteert. Gaandeweg is Carine gaan beseffen dat haar machteloosheid een sleutelrol vervult in de verwerkelijking van haar verlangen zich helemaal uit handen te geven aan God. Het gevoel naar de grens van haar mogelijkheden te Worden gedreven, ervaart zij als een stervensproces waarin zij steeds dieper in God verdwijnt.

Herkenbaar
Het boek beschrijft het geestelijke proces van Carine van binnenuit, wat een zekere mate van abstractie met zich meebrengt.
Ik heb het als een verademing ervaren als er even iets concreets wordt gemeld: een agenda die kwijt is, een telefoontje, een ontmoeting in bet ziekenhuis waar Carine geestelijk verzorger is. Toch heeft het binnenkant-verhaal van Carines leven, zonder al teveel afleiding van concrete omstandigheden mij wel geholpen om als lezer bij mijn eigen binnenkant-verhaal te komen.
Ik ga ervan uit dat ook andere lezers zich in het verhaal van Carine kunnen herkennen, omdat het verlangen je helemaal aan God toe te vertrouwen iedereen op een vergelijkbare manier confronteert met de weerstand van het eigen angstige ‘ik’.
Dat vind ik meteen ook een van de mooie dingen van bet boek: steeds blijft Carine een herkenbaar mens en nergens ontpopt zij zich tot een mystica die ver boven ons gewone stervelingen uitstijgt.

Aanmoediging
Het is mijns inziens van grote betekenis dat teksten als die van Carine worden uitgegeven. Hoeveel mensen zullen niet dergelijke teksten in een schriftje in een la hebben liggen? Het is misschien niet nodig die allemaal in boekvorm naar buiten te brengen, maar de uitgave van Carines dagboek is wel een aanmoediging voor al die andere schrijvers om het eigen innerlijke gesprek serieus te nemen. Door haar verlangende trektocht naar God te delen – inclusief de pijn en moeite die zij ondervindt – moedigt Carine anderen aan om op de eigen weg vol te houden.

Duiden
Het valt vaak niet mee om woorden te geven aan wat er van binnen in je gebeurt. Carine slaagt daar echter wonderwel in.
Zij wordt daarbij geholpen door haar brede kennis van mystieke teksten en door gesprekspartners die haar begeleiden op haar weg. Onder hen prof. dr. Hein Blommestijn, hoogleraar in de mystiek, die een nabeschouwing bij het boek heeft verzorgd en Carine bovendien op de bijgeleverde DVD interviewt.
Carine zou mijns inziens velen een dienst bewijzen als zij haar talent om mystieke processen te verwoorden zou inzetten door al schrijvend ook de weg van anderen te duiden. Ik hoop dan ook nog heel wat boeken, artikelen of columns van haar hand te lezen.

Ds. Mariska van Beusichem is predikant te Zetten en doet promotieonderzoek naar Thérèse van Lisieux.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *