Dagboek van Carine Philipse – Ik wens iedereen toe: leven vanuit liefde

Posted By Carine Philipse on okt 11, 2016 | 0 comments


Carine Philipse uit Den Haag heeft een bloemlezing uit haar dagboek gepubliceerd. De ziekenhuispredikante verhaalt over de mystieke ervaringen die haar ten deel zijn gevallen. ‘Ik hoop dat het boek mensen in contact brengt met die laag in henzelf, waar ze God kunnen ontmoeten.’

 

Interview in Kerk in Den Haag, februari 2014, jaargang 17, nr. 163, door Robert Reijns

Dagboek van Carine Philipse - Ik wens iedereen toe: leven vanuit liefde

 

Wat verstaat u onder mystieke ervaringen? Hoe belangrijk zijn die voor u geworden?
‘Een mystieke ervaring is voor mij: aangeraakt worden door Gods Liefde en daar in opgaan. Eenheid met God of met “de Liefde”, “het Licht”, dat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. We kunnen alleen maar naar God verwijzen. Ook in mensen ontmoet ik God. Hij is voor mij de kern van de werkelijkheid. In ons diepste wezen zijn wij één met Hem en nooit van Hem gescheiden, ook niet in ons grootste verdriet of onze diepste wanhoop. Je hoeft dus niet naar Hem/Haar/Het op zoek te gaan, want je bent al één met Hem. Het enige wat je hoeft te doen is dat besef tot je te laten doordringen, zodat het in je kan groeien.
Ervaringen van eenheid met God hebben bij mij geleid tot een voortdurend besef van eenheid. Daar ben ik erg dankbaar voor.
Vanuit die eenheid leef ik, wat er ook in mijn leven gebeurt. Uiteindelijk gaat het niet om de ervaringen, die gaan voorbij, maar om het besef van eenheid met God. Dat is blijvend, dat is de dragende grond van mijn leven.’

Hand in hand
U schrijft over ‘eenwording met God’ die u ervaart. Wat heeft die eenwording voor gevolgen voor u gehad, bijvoorbeeld voor uw dagelijkse leven?
‘Steeds meer beleefde ik dat Gods Liefde in de ander en Gods Liefde in mij elkaar ontmoetten. In mijn werk als ziekenhuispredikant voelde ik vaak een hartscontact met de ander, de Liefde van God stroomde, ik stond daar zelf als persoon niet tussen. In het gebed voelde ik dat wij hand in hand voor God stonden, in Zijn Liefde.’

Soms radeloos
U beleeft uw ervaringen als hoogtepunten in uw leven. Kent u ook momenten van leegte en duisternis, waarbij u juist de afwezigheid van God ervaart? Hoe verhouden die zich tot elkaar?
‘Sinds een paar jaar heb ik door verkeerd medisch handelen dag en nacht hevige hoofdpijn en lig ik een groot deel van de dag in bed. De situatie wordt steeds slechter. Natuurlijk ben ik zo nu en dan radeloos en wanhopig, dat is menselijk. Die gevoelens mogen er gewoon zijn; ik kijk daarnaar met liefde en begrip. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat God afwezig was. Onder mijn wanhoop is er altijd nog een diepere laag, de eenheid met Hem. Daar ben ik erg dankbaar voor.
In zo’n situatie is de Liefde leven, vanuit mijn kern leven, zo belangrijk! Ik voel me ook zo geraakt door alle liefde van mensen die ik ontmoet, mijn hart staat wijd open. Onder zulke omstandigheden zijn woorden nauwelijks meer nodig. Alleen al door elkaar aan te kijken kun je zoveel delen! Elkaar zo ontmoeten is God delen, de Liefde delen.

Geen verbinding
Ik heb mij altijd sterk verbonden gevoeld met alle mensen die lijden. En nu zeker. Het is alsof ik hun lijden samen met hen draag. Ik bid voor ons allen, maar ook voor mensen, die anderen lijden aandoen. Als je echt contact hebt met wie je in wezen bent, ben je niet in staat uit eigenbelang of onverschilligheid een ander te beschadigen of zijn vertrouwen te misbruiken. Jezus zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Hoe waar is dat.
Te veel mensen leven vooral op hun ego-niveau en hebben daardoor op wezenlijk niveau geen verbinding met zichzelf, de ander en met God. Zo leven ze in afgescheidenheid en komen aan het werkelijke leven niet toe.’

Kan iemand mystieke ervaringen bij zichzelf toelaten of opwekken? Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig?

‘Mystieke ervaringen kun je niet zelf opwekken. Ze worden je geschonken. Maar je kunt zelf je hart openen voor God, de Liefde, het Licht, bijvoorbeeld door te zingen, te mediteren, te bidden.’

‘Dit is mijn bestemming’
Waarom heeft u gekozen voor een dagboekvorm? Vindt u het geen probleem dat de lezer uw hele uitgebreide proces van zoeken en tasten van nabij volgt?
‘Mijn boek is de letterlijke neerslag van een sterke mystieke ervaring, die mij overkwam op 1 januari 2003. Ik zat aan de keukentafel om een kerkdienst over de doop in de Jordaan voor te bereiden, en werd overweldigd door een ervaring van aangeraakt worden door God, Liefde, totaal in Hem opgaan. Dat heeft een paar uur geduurd. Mijn ik-besef verdween, alleen God was er nog, de eenheid met Hem. Ik zat daar met mijn pen in mijn hand en heb alles opgeschreven. Toen ik weer tot mezelf kwam, was ik erg dankbaar. Ik had het gevoel: dit is mijn bestemming, hier is mijn leven voor bedoeld. En ik heb tegen God gezegd: “Mijn leven is van Jou.” Ik heb me totaal overgegeven. Daar is een krachtig mystiek proces op gevolgd. Ook dat heb ik allemaal opgeschreven: gebeden, liederen, reflectie, allemaal zoals het in me opkwam.

Niet van mij
Ik had direct al het besef: dit mystieke proces is niet van mij of voor mij, het is de bedoeling dat het door mij heen naar buiten stroomt, naar andere mensen, als een uiting van Gods Liefde.
Anderen hebben mij overgehaald mijn dagboek te publiceren. Ik heb dat gedaan omdat ik hoop, dat het mensen in contact brengt met die laag in henzelf, waar ze God kunnen ontmoeten.
Het boek wordt in een aantal talen vertaald. Daar ben ik wel een beetje door overdonderd. Maar het gaat niet om mij, het gaat erom, dat de mensen geraakt worden door Gods Liefde.
Ik wens de lezers toe, dat ze tot hun bestemming komen, dat ze leven vanuit hun innerlijke kern. Voor mij is dat: leven vanuit de Liefde, vanuit de eenheid met God.’

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *