Mystiek Dagboek van Carine Philipse

Posted By Carine Philipse on okt 11, 2016 | 0 comments


Op 7 januari 2003 noteerde Carine Philipse dit lied:

JIJ, die mij uit mijzelf hebt weggeroepen,
om JOU te zijn,
om JOU te zijn,
om JOU te zijn,
die ik ten diepste ben,
die ik ten diepste ben,
die ik ten diepste ben,
Jij zingt in mij Jouw naam,
Jij zingt in mij Jouw naam…

 

Mystiek Dagboek van Carine Philipse - recensie in Op de Hoogte, Maandblad van de Remonstrantse Gemeente van Den Haag, januari 2014, door Johan Goud

Het is één van de eerste teksten in dit dagboek dat 333 bladzijden telt. lk vond het een overrompelende ervaring om deze collectie van liederen, gebeden, beschrijvingen en overpeinzingen te lezen. Carine Philipse (1950) is vriend van deze gemeente, was werkzaam als remonstrants predikant in Hoorn en als ziekenhuispredikant. In 2002 belandde ze door een combinatie van ziekte, scheiding, verkeerde medicatie in een crisisachtige situatie. Intuïties en inzichten die haar al lange tijd vervulden leidden op 1 januari 2003, terwijl ze aan de keukentafel een dienst voor Epifanie voorbereidde, tot een mystieke doorbraakervaring. ‘Plotseling werd ik overvallen door een ervaring van eenheid met God die mij volstrekt overweldigde. Vreugde, vrede, tranen. Naarmate die ervaring voortduurde, was ik er zelf steeds minder. Alleen God was er nog.’

Het overrompelende van de teksten die in dit boek verzameld zijn kan wellicht irritatie wekken. Wat staat een lezer anders te doen dan zich te laten aanraken en zich over te geven? Misschien is dat zo. Maar uniek is dat niet. Deze authentieke, zonder retoriek geschreven teksten hebben dat gemeen met gedichten van Ouwens, met aantekeningen van Hammarskjöld of Etty Hillesum, met teksten van mystici uit vervlogen tijden die tot nu toe diepe indruk maken. Het is zinvoller jezelf de vraag te stellen: Wat doet het mij en waarom?

Johan Goud is [emeritus] remonstrants predikant en [emeritus] hoogleraar in Utrecht.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *