Posts by carine


Carine Philipse uit Den Haag heeft een bloemlezing uit haar dagboek gepubliceerd. De ziekenhuispredikante verhaalt over de mystieke ervaringen die haar ten deel zijn gevallen. ‘Ik hoop dat het boek mensen in contact brengt met die laag in henzelf, waar ze God kunnen ontmoeten.’   Interview in Kerk in Den Haag, februari 2014, jaargang 17, nr. 163, door Robert Reijns Dagboek van Carine Philipse – Ik wens iedereen...

Read More

Als Carine Philipse (1950) gaat slapen, legt ze naast zich in bed een icoon met de beeltenis van Jezus. Voordat ze haar ogen sluit, kust ze Hem. En lukt het haar niet om de slaap te vatten, dan raakt ze Zijn gezicht aan. Een icoon als bedpartner? Het is volstrekt logisch voor iemand die tien jaar geleden een diep mystieke ervaring had, waarvan haar vorig jaar gepubliceerde dagboek Jij zingt in mij Jouw naam de weerslag is. Portret...

Read More

Ze is een hedendaagse mystica: Carine Philipse (64), voormalig ziekenhuispredikant uit Den Haag. Vorig jaar verscheen haar opmerkelijke boek Jij zingt in mij Jouw naam. Het is de neerslag van het geestelijke proces dat op gang kwam na een mystieke ervaring die ze ruim tien jaar geleden meemaakte. Carine Philipse: ‘Ik heb me totaal aan God overgegeven’ – Interview in het tijdschrift Volzin, april 2014, door Jurgen...

Read More
Blootgeven – Bedding van God

Blootgeven – Bedding van God


Posted on okt 11, 2016

‘Dit boek is mijn dagboek. Maar het gaat niet over mij, over mijn leven met alle dagelijkse gebeurtenissen of over mijn eigen ervaringen. Het gaat over de werking van God in ‘mijn’ leven. Mijn leven, dat in feite niet ‘van mij’ is, maar van Hem. Mijn leven en de persoon die ik ben, zijn in wezen niet van belang. Ze zijn niet meer dan de bedding waarin dit mystieke proces kan plaatsvinden.’ Blootgeven – Bedding van God –...

Read More